Steun ons en help Nederland vooruit

Minder regeldruk in detailhandel en horeca

D66 staat voor minder regeldruk voor ondernemers in detailhandel en horeca. De nieuwe consument vraagt om flexibel ondernemerschap. Overtollige, belemmerende regels moeten worden geschrapt. Juist in deze tijd is creativiteit een essentieel onderdeel van succes. Hoe meer regels, hoe meer deze creativiteit in het gedrang komt. Trends als blurring kunnen geen doorgang vinden als strak aan regels wordt vastgehouden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018