Steun ons en help Nederland vooruit

LHBTI

Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn in Harderwijk, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Deze vrijheid van LHBTI’s is niet vanzelfsprekend. D66 maakt zich sterk voor de vrijheid en veiligheid van iedereen die kleur geeft aan onze stad.

Onderwijs

D66 vindt het belangrijk dat er wordt ingezet op preventie om de acceptatie van LHBTI’s te bevorderen. Daarom moet er meer voorlichting op scholen gegeven worden over homoseksualiteit en mensen die niet in het ‘standaard plaatje’ passen. De gemeente moet het lesaanbod hiervoor voldoende faciliteren en kennisuitwisseling mogelijk maken. Naast educatie is begeleiding voor leerlingen die worstelen met hun identiteit noodzakelijk.

Gezondheid

Het zelfmoordpercentage onder LHBTI’s ligt 5x hoger dan voor cisgender hetero’s. Hiervoor moet meer aandacht komen. D66 wil samen met de GGZ, het CJG en zorginstellingen taboes bespreekbaar maken en zorgen voor passende oplossingen en preventieve zorg.

Regenboogzebrapad

Tolerantie en acceptatie beginnen bij bewustzijn. Een regenboogzebrapad helpt inwoners letterlijk even stil te staan bij diversiteit. Dit signaal draagt bij dat LHBTI’s deelnemen aan de Harderwijkse samenleving.

Regenboogvlag

D66 wil dat op Coming Out Day de regenboogvlag bij het gemeentehuis en het oude Stadhuis op de Markt uitgehangen wordt. In de afgelopen jaren doen steeds meer ondernemers mee aan dit initiatief. D66 wil dat de gemeente dit stimuleert.

Genderneutraal

D66 wil dat iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Om interseksuelen niet in een hokje te plaatsen moet er, te beginnen met het gemeentehuis, een genderneutraal toilet komen. Het gemeentehuis is hét huis van de stad waar alle Harderwijkers welkom en zichzelf moeten kunnen zijn. Daarnaast moeten inwoners de mogelijkheid krijgen om een aanhef te kiezen voor post van de gemeente en moet onnodige sekseregistratie op formulieren worden verwijderd. D66 wil bedrijven stimuleren om datzelfde te gaan doen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018