Steun ons en help Nederland vooruit

Daan Smit

Steunfractie

40 jaar

Drielanden

Hobby / Beroep

Managementadviseur, projectmanager, kwartiermaker, bestuurder
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH)
Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV)