Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 september 2019

Raadsvragen over schadelijke anti-vaccinatiecampagne

Anke heeft namens D66 en Harderwijk Anders het college vragen gesteld over de antivax-campagne in de buurt van de Kiekmure, waar kinderen uit Harderwijk werden ingeënt tegen BMR/DTP, HPV en meningokokken. Dat deed zij gisteravond aan het begin van de raadsvergadering.

Maandag 16 september is er gevaccineerd bij de Kiekmure tegen BMR/DTP, HPV en Meningokokken. Aan de overkant, op de parkeerplaats, is een auto met aanhangwagen met anti- vaccinatieleuzen geparkeerd, bedoeld om mensen, op basis van wetenschappelijk weerlegde claims, af te laten zien van het vaccineren (‘vaccins verzieken de volksgezondheid’, ‘statines eten je hersenen op’). De kans bestaat dat deze actie ook in andere plaatsen in de regio wordt uitgevoerd.

Als D66 vinden we het belangrijk dat wordt gevaccineerd, voor de veiligheid van alle kinderen in Harderwijk en Hierden. We hopen dat ouders zich niet laten ontmoedigen door valse informatie en wetenschappelijk weerlegde anti-vaccinatieclaims.

De vragen die we het college stelden:

  • Is het college op de hoogte van deze smadelijke activiteiten tegen het rijksvaccinatieprogramma ?
  • Is het college het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie is?
  • Heeft het college hierover contact met GGD Noord- en Oost-Gelderland?
  • Welke rol ziet het college in bestrijden van dit soort uitwassen?
  • Gaat er een waarschuwing uit naar de gemeenten in de regio?
  • Hoe staat het met de extra gelden die tijdens de raadsvergadering van 16 mei zijn vrijgemaakt middels de motie Verhogen Vaccinatiegraad BMR?
  • Kunnen we deze gelden inzetten om actief in te zetten op het benadrukken van de noodzaak van vaccinatie als tegengeluid tegen dergelijke desinformatie?

Tijdens de raadsvergadering bleek dat het college het met ons eens is en dat de campagne onwenselijk is. Het college gaat zich dan ook actief inzetten om een duidelijk tegengeluid te laten horen. Ook heeft het college al contact gehad met de GGD en de gemeenten in de regio, waar de komende tijd zal worden gevaccineerd.