Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 september 2019

Binnensport: eerst de vraag boven tafel

D66 is blij met de sportieve ontwikkelingen in Harderwijk. Diverse verenigingen geven aan dat zij, soms zelfs tegen de landelijke trend in, groeien in hun ledental. De afgelopen jaren is er in Harderwijk stevig ingezet op ‘breedtesport’, zodat iedereen mee kan doen. Doordat er steeds meer mensen lid zijn geworden van sportclubs, merken deze clubs ook een toename in niveau. Steeds meer ploegen bedienen een hoog niveau, wat weer een aanzuigende werking heeft op leden, uit Harderwijk én de regio. Om op dat niveau goed te kunnen presteren, zijn ook goede voorzieningen nodig. Op dit moment is er een drastisch tekort aan binnenruimte voor trainingen en wedstrijden, met name in de winterperiode van oktober tot maart.

Daarom is het van groot belang dat er een extra zaal bijgebouwd gaat worden. Er is een tweetal stichtingen die zelf aan de slag gegaan zijn om een zaal te realiseren. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een derde zaal bij de Sypel.

Voor D66 is het van het grootste belang dat de nieuwe zaal ook een antwoord biedt op de vraag van verenigingen. Daarom is het allerbelangrijkste dat er eerst een goede inventarisatie komt van die vraag. Rondgang langs de clubs leert, dat zij vaak alleen de uren aanvragen die zij denken te krijgen. Zij passen hun wens dus al aan de krapte aan. Dat is niet wenselijk. Daarnaast moet de nieuw te bouwen hal ook voldoen aan de eisen van de verschillende gebruikers. Het kan niet zo zijn dat een nieuwe ruimte onvoldoende geschikt is voor wedstrijden voor bepaalde sportverenigingen.

Stappenplan volgens D66:

  1. Een goede inventarisatie van de wensen van alle clubs die een sporthal gebruiken
  2. Een volledig uitgewerkte versie van een derde zaal bij de Sypel, zodat deze eerlijk vergeleken kan worden met de plannen van Stichting Sportpark Slingerbos en Stichting Sla een Shuttle.
  3. De keuze voor een (of meerdere) nieuwe sporthal(len), ofwel door één van de stichtingen, ofwel op initiatief van de gemeente.
  4. Door de bouw van een nieuwe hal kunnen clubs eenduidiger verdeeld worden over locaties, zodat zij meer een ‘thuishaven’ hebben, wat het clubgevoel verbetert.