Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 augustus 2019

Waarom is de brug bij de molen buiten gebruik?

De iconische ophaalbrug bij de molen is door achterstallig onderhoud buiten gebruik gesteld. Vandaag wordt er al druk gewerkt aan het herstel van de brug. Ons raadslid Thijs stelde samen met de PvdA vragen over hoe het zover heeft kunnen komen en of we in de toekomst meer problemen tegen gaan komen door achterstallig onderhoud.

Op 3 augustus jl. trok de havenmeester in de Stentor aan de bel, omdat hij ontdekte dat de houten balken van het contragewicht waren doorgerot. Op dit moment is het onvoldoende verantwoord om de brug te sluiten met het oog op de veiligheid. Ook bij de Vischafslag maakt men zich zorgen om de buitengebruikstelling, aangezien de brug bij de molen en de botters een vrij iconisch fotomoment is voor Harderwijk. Hoewel de brug wellicht voor de parkeerders voor het Dolfinarium niet meer de hoogste prioriteit heeft, maken nog steeds veel mensen gebruik van deze brug. Daarnaast maken nog veel bezoekers van de stad gebruik van deze ophaalbrug.

Ook bij ondernemers in de buurt van de brug is onrust ontstaan. Looproutes zijn veranderd, waardoor het historische havenkwartier op een slecht bereikbaar eiland is komen te liggen. Door het open staan van de brug varen passanten ook veelvuldig de Vissershaven in, ondanks het invaarverbod, dat daar geldt.

De fracties van D66 en PvdA zijn verbaasd over de ernst van de problematiek omtrent de pas 25- jarige – maar wel iconische – brug en hebben daarover de volgende vragen:

 • Hoe lang was er bij het college al bekend dat de brug onvoldoende veilig was?
 • In hoeverre hebben er mensen gevaar gelopen door de huidige staat van de brug?
 • Is dit probleem zich gaan voordoen door achterstallig onderhoud?
  • Zo ja, welke oorzaken kan het college aandragen om aan te geven dat dit achterstallige onderhoud is opgetreden?
  • Zo ja, hebben financiĆ«le afwegingen met betrekking tot onderhoud een rol hierin gespeeld?
  • Zo nee, hoe kan het dat dit zo plots deze hevigheid bereikte?
 • In hoeverre is het onderhoud van deze en andere bruggen belegd in een regulier onderhoudsprogramma?
 • Deelt het college de visie van de havenmeester dat de brug waarschijnlijk in zijn geheel vervangen dient te worden? Of ziet het college nog andere mogelijkheden tot herstel?

Bij de Vischafslag noemt men de termijn van een half jaar die vermeld wordt in het artikel in de Stentor als slechte stadsreclame. Ook onze fracties lijkt het vrij onwenselijk als er zo lang herstelwerkzaamheden nodig zijn.

 • Verwacht het college ook dat het herstel een half jaar gaat duren of heeft zij een ander tijdspad?
 • Welke mogelijke andere problemen verwacht het college bij onderhoudswerkzaamheden in de toekomst?