Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 augustus 2019

Heeft uitspraak Raad van State invloed op bouwprojecten Harderwijk?

De afgelopen weken was het meerdere keren in het nieuws: volgens de Raad van State is het door de Rijksoverheid opgestelde Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat zou moeten zorgen voor minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling, strijdig met Europese natuurbeschermingsregels. Het is onvoldoende om de natuur in Nederland te beschermen tegen de schadelijke invloed van stikstof, oordeelde de hoogste bestuursrechter. Deze uitspraak heeft een grote impact op diverse (bouw)projecten, zoals Lelystad Airport en de uitbreiding van de snelweg A27 bij Utrecht. Uit reacties op een vraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan 355 gemeenten, waarvan er 170 hebben gereageerd, blijkt dat 75% van de gemeenten die reageerden ernstige consequenties vreest voor eigen projecten.

Natura 2000

Het NRC berichtte: ‘Plots zijn al die bouwprojecten onzeker’. Waar voorheen een compensatieplan voor de uitstoot van stikstof voldoende zou zijn geweest, worden nieuwe bouwprojecten tegengehouden. De honderdzestig Natura 2000-gebieden, waartoe de Veluwe en de Veluwrandmeren rondom de gemeente Harderwijk behoren, worden onvoldoende beschermd tegen de uitstoot van stikstof door deze compensatieplannen.

Omdat de gemeente Harderwijk is omringd door Natura 2000-gebieden en diverse grotere (bouw)projecten heeft gepland, waaronder Harderweide, het Waterfront en de transformatie van de verschillende vakantieparken, heeft de fractie van D66 bij monde van raadslid Thijs Melkert hierover de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Is het college op de hoogte van deze uitspraak van de RvS?
  2. Heeft het college gereageerd op de vragen van de VNG?
  3. Zo ja, wat was de reactie van de gemeente Harderwijk? Zo nee, waarom heeft het college niet meegewerkt aan dit onderzoek?
  4. In hoeverre zijn er projecten in Harderwijk die door de uitspraken van de RvS in het gedrang gaan komen voor verdere ontwikkeling? Of zijn alle projecten van de gemeente Harderwijk al in een dusdanig stadium aanbeland dat er geen sprake meer is van invloed van de uitspraak van de RvS?
  5. In hoeverre moet de gemeente Harderwijk gebruik maken van de zogenoemde ADC-toets voor projecten, waarmee inhoudelijk aan de RvS moet worden aangetoond dat er geen alternatieven zijn voor bouwprojecten?
  6. Welke problemen verwacht het college voor mogelijke projecten in de toekomst?