Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juni 2019

Themarekening 2018: Heerlijk Harderwijk

In de raadsvergadering van donderdag 6 juni ging de gemeenteraad in debat over de Themarekening 2018, de jaarrekening van de gemeente Harderwijk, waarin naast de financiën met name wordt gedebatteerd over uitgevoerd beleid in het jaar 2018. Fractievoorzitter Martijn Pijnenburg voerde namens D66 het woord en richtte zich met name op hoe Harderwijk de afgelopen jaren ‘hip en happening’ is geworden, een hotspot aan de rand van de Veluwe. Hij blikte terug op de komst van het Marius van Dokkummuseum, het feit dat Harderwijk Regenbooggemeente is geworden en de voorstellen van D66 die in 2018 werden uitgewerkt: het fonds voor verduurzaming van sportverenigingen, betere digitale dienstverlening door de gemeente, een dekkend AED-netwerk in de wijken en een eigentijdse markering van verdwenen historische stadsmuren in het straatbeeld. Onze debatbijdrage lees je hier.

Debatbijdrage

Als ons in 2018 iets duidelijk is geworden, dan is het wel hoe heerlijk Harderwijk in de afgelopen jaren is geworden. Chinese en Braziliaanse touroperators zagen het ook, net als een legertje lifestylebloggers. Zij waren het met ons eens: Harderwijk is hip en happening, een hotspot. We zijn het Ibiza van de Veluwe, de Regenboogstad waar iedereen zichtbaar en veilig zichzelf kan zijn. Of het gaat om het Bourgondische karakter, de fijne horeca, de prachtige straatjes, de super leuke nieuwe haven of de hippe strandtent: iedereen ziet het en heeft het erover. Net als over het Marius van Dokkummuseum, een aanwinst voor de stad die afgelopen jaar haar deuren opende.

Eigen voorstellen

Wij zijn als D66 trots dat wij vanuit de oppositie kunnen bijdragen aan deze ontwikkelingen, ook door eigen voorstellen, die in de Themarekening zijn verwerkt: het fonds voor duurzame sportverenigingen, betere digitale dienstverlening door de gemeente, een dekkend AED-netwerk in de wijken en de eigentijdse markering van de stadsmuren in het straatbeeld. Dank aan het college voor de wijze waarop de voorstellen zijn uitgewerkt: samen met ons indieners.

Sociaal Domein

Ook onze herhaalde oproepen om het sociaal domein beter te monitoren, worden nu door het college in samenwerking met de raad uitgewerkt. Van organisaties uit de stad krijgt onze fractie bij werkbezoeken een constante boodschap terug: de steun en het eigenaarschap van wethouder Van Noort worden gewaardeerd. Die waardering delen wij, en spreek ik namens onze fractie uit. Wel hebben we twee vragen over het sociaal domein. 1) In de Themarekening laat het sociaal domein een positief financieel beeld zien, maar er wordt €1,5 miljoen uit de Reserve Sociaal Domein onttrokken en aan Jeugdhulp wordt €2,5 miljoen meer uitgegeven dan begroot, een overschrijding van 18%. Waarom is dit niet transparanter naar de raad teruggekoppeld en in de media weergegeven? En 2) Wordt het principe van ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’ door het college losgelaten? Eerdere begrotingen en rekeningen stonden vol met deze termen, maar in 2018 is het hard zoeken. Als dit uitgangspunt nog geldt in 2018, wat zijn dan de ontwikkelingen geweest?

Overhevelingen

Een zorgpunt zijn de overhevelingen, een herhaling van zetten. Ik citeer mijn bijdrage van vorig jaar: ‘Jaar in jaar uit grote overhevelingen, een structureel probleem dat aangepakt moet worden, wil het college uitvoering blijven geven aan de plannen van een ambitieuze raad.’ In 2017 bedroegen de overhevelingen €2,4 miljoen, nu is dat gestegen tot €3,6 miljoen. College, wat heeft u van de raad nodig om dit serieuze probleem het hoofd te bieden? En coalitie, hoe gaat u uw doelen verwezenlijken als er geen ruimte is voor de uitvoering? Wij zien overhevelingen op belangrijke onderwerpen als statushouders, minima en het verkeersveiligheidsplan nu voor het tweede jaar op rij. Duurzaamheid en Wonen staan onder druk. Wat vindt u daar nu van?

Krachtig Kleurrijk

Een mooi initiatief dat wij teruglezen in de Themarekening is de conferentie ‘Krachtig Kleurrijk Harderwijk’, waar in 2018 alle organisaties op gebied van zorg en welzijn bij betrokken zijn. Harderwijk is in 2018 ook Regenbooggemeente geworden, een heel mooie stap. Aan het college willen wij vragen in hoeverre de kleur Roze betrokken is bij de conferentie Krachtig Kleurrijk. Zijn er bijvoorbeeld concrete plannen voor het uitrollen van de Roze Loper in Harderwijk, het certificaat voor woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals?

Tweede termijn

Voorzitter, voor D66 is een aantal punten uit de Themarekening nog het vermelden waard.

Binnenstad

Belangrijkste hierin is de binnenstad. Voorzitter, het moge duidelijk zijn: D66 is ontevreden over de afronding van het actieplan Vitale Binnenstad. Helaas heeft ons voorstel, dat we met CDA indienden, geen raadsmeerderheid kunnen halen. Toch willen we het college vragen vinger aan de pols te houden en blijven wij vanuit de raad scherp monitoren. Met 27 leegstaande winkelpanden in de binnenstad, waarvan de helft in de Donkerstraat, is de situatie allesbehalve rooskleurig. Kritiek klinkt op straat over de stekende leegte in de van oudsher belangrijkste winkelstraat, waar panden leegstaan, nu zelfs voorbij de Academiestraat en dicht bij de Markt. Eigenaren zouden de huren zelfs weer opschroeven. De nieuwbouw van detailhandel op het terrein van De Harder is nog steeds niet van de baan. Aangezien lege winkelpanden geen uithangbord voor de stad zijn, wil D66 de nieuwe wethouder dan ook oproepen de detailhandel in de binnenstad meer prioriteit te geven bij invulling van de portefeuille economie. Onder het mom van: ‘Nieuwe wethouder, nieuw beleid, meer prioriteit.’

Woonwijken

Het overschot uit deze jaarrekening zouden wij daarnaast graag willen aanboren voor een kwaliteitsimpuls in de verschillende woonwijken in Harderwijk. In nauwe samenhang met het Verkeersveiligheidsplan willen wij oproepen te komen tot een integrale aanpak voor de Vogelwaard, waar de verkeerssituatie al jaren een heikel punt is. Daarnaast komen we bij de Kadernota met een voorstel om het Stadsidee uit te breiden naar een bonnensysteem, waardoor meer goede ideeën uit de stad navolging kunnen krijgen. Een praktische vorm van diepe democratie, in de wijken.

Minima

Als D66 maken wij ons zorgen om de grote overschotten op de minimaregelingen in Harderwijk. Voor het tweede jaar op rij blijft een flink bedrag over, dat goed zou kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld ZZP’ers met een inkomen rond het bestaansminimum dezelfde rechten te geven als inwoners in loondienst. Bij de Kadernota zullen wij ook hiervoor met een concreet voorstel komen.