Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 december 2018

D66: ‘Plaats de Asbestdelver terug in het Waterfront!’

In de Stentor van 18 december 2018 staat in het artikel ‘Asbestdelver voorlopig niet terug’ te lezen, dat de gemeente Harderwijk het niet wenselijk vindt om het beeld ‘De Asbestdelver’ een plek te geven op een prominente plaats in het Waterfront.

Het beeld ‘De Asbestdelver’ is in 1975 door de medewerkers van Asbestona aangeboden bij het 40-jarig bestaan van het bedrijf. In de jaren 1935-1983 werkten er veel Harderwijkers, in de topjaren had het bedrijf zo’n 250 werknemers. Vele tonnen asbest werden verwerkt, het puin werd overal in de stad gebruikt. De financiële gevolgen zijn inmiddels erg duidelijk geworden, onder meer in het Waterfront en op honderden andere te saneren locaties in en om de stad.

Asbestona zorgde lange tijd voor veel werkgelegenheid, maar heeft ook gitzwarte kanten en even negatieve sporen nagelaten in Harderwijker families. Er zijn Harderwijkers slachtoffer geworden van mesothelioom (borstvlieskanker, ook wel bekend als asbestkanker) en asbestose (stoflongen).

De fractie D66 is van mening dat deze dubbele geschiedenis van Harderwijk niet moet worden verborgen, maar de volle aandacht verdient op een markante plaats in het Waterfront. Dit leidt ook tot erkenning voor al de veelal stille slachtoffers van de asbestproductie. We hebben daarom de volgende vragen aan het college

  • Waarom is het college van mening dat het “niet wenselijk” is om het beeld ‘De Asbestdelver’ een plek te geven op een prominente plaats in het Waterfront?
  • In hoeverre deelt het college de mening van de fractie D66 dat niet alleen de positieve kanten van de lokale geschiedenis moeten worden benadrukt, maar ook de keerzijden brede aandacht verdienen?
  • Staat het college in contact met mensen, die lijden aan de gevolgen van de productie of hun nabestaanden, en is er contact geweest over het standpunt van het college inzake herplaatsing van ‘De Asbestdelver’?

Voor de Zuiderzeevisserij is, nota bene aan de overzijde van de haven, een beeld geplaatst ter herinnering aan de slachtoffers die in de hoogtijdagen op zee vielen. Jaarlijks vindt een herdenking plaats met vertegenwoordigers van organisaties en nabestaanden. Wat D66 betreft wordt ook op de plek van Asbestona een zgn. ‘Lieu de memoire’, plaats van herinnering, ingericht. “Met beperkt budget kun je het juiste gevoel geven aan de locatie”, aldus auteur Rien de Visser in de Stentor.

  • Deelt het college de mening van de fractie D66 dat het plaatsen van de Asbestdelver op een plaats in de openbare ruimte erkenning geeft aan de stille slachtoffers van de asbestproductie in Harderwijk en de discussie hierover op gang kan brengen?

Naar schatting van het Instituut Asbestslachtoffers zal bijna 4% van de mensen, die op hun werk in aanraking zijn gekomen met asbest, overlijden aan de gevolgen van mesothelioom. Het duurt gemiddeld 30 tot 40 jaar voordat deze ongeneeslijke aandoening zich openbaart. Uitschieters van 50 jaar zijn bekend.

  • Wat is er bij het college bekend over de gevolgen van de asbestproductie voor de volksgezondheid, sinds de sluiting van Asbestona? Kan het college aangeven bij hoeveel inwoners van Harderwijk en Hierden de diagnose mesothelioom of asbestose is gesteld?
  • Laat het college zich informeren door instellingen of gezondheidsdiensten (zoals het St. Jansdal ziekenhuis, de GGD Noord- en Oost Gelderland of het Instituut Asbestslachtoffers) over de gevolgen van de asbestproductie voor oud-werknemers en inwoners van onze stad?