Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 november 2018

De stad van de toekomst

De stad van de toekomst. Dat is een stad met aardgasloze wijken. Maar hoe dan? Die vraag en uitdaging stond gisteren centraal bij de netwerkbijeenkomst van Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV). Uiteraard was D66 hier ook bij aanwezig. Allereerst werden we door Diederik Samsom meegenomen naar de uitdagingen die er liggen bij de klimaattafels bij het verduurzamen van al onze woningen en overige gebouwen. Een grote taakstelling om in 2050 alles van het aardgas af te krijgen. Maar Samsom is optimistisch en ziet veel kansen.

Er zijn veel verschillende opties: Warmtenetten (grote gebieden in één keer van warmte voorzien), verbeteren van isolatie van woningen en het aanleggen van warmtepompen. De enige manier waarop dit gaat werken, is als de kloof tussen kosten en opbrengsten flink overbrugd kan worden. Bijvoorbeeld door leningen voor duurzame verbouwingen te koppelen aan een woning in plaats van aan een persoon.

Veel zal er de komende jaren moeten worden gesproken over het bewustmaken van de mensen die dit aangaat. En dat zijn alle Harderwijkers en Hierdenaren. Dat betekent dat de gemeente en de politiek veel in gesprek moeten. Want uiteindelijk zullen we het samen moeten doen. En kiezen we dan voor warmte uit de grond, uit water of uit duurzaam gas? En belangrijk, hoe houden we dit voor iedereen betaalbaar? Ook de corporaties gaan een grote rol spelen, aangezien zij veel panden bezitten. Samen met hen moeten we zorgen dat iedereen profiteert van deze stap richting de toekomst.

In Zutphen hebben ze al veel geëxperimenteerd en hadden ze al een overzicht over welke opties wel en minder goed werken. Ook hier weer het terugkerende thema: verduurzamen doe je samen! De gesprekken met de inwoners zijn allesbepalend voor het succes.

Een inspirerende middag en veel stof tot nadenken. D66 zal de komende raadsperiode veel met de inwoners in gesprek gaan om te zien welke kansen zij zien voor Harderwijk, als stad van de toekomst.