Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 juni 2018

D66: ‘Pak gasafsluitboete Liander aan’

De D66-fractie heeft bij monde van portefeuillehouder duurzaamheid Thijs Melkert schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders over de gasafsluitboete die gehanteerd wordt door Liander.

Duurzaam woningaanbod

Harderwijk is bezig om haar woningen te verduurzamen. Dit doet de gemeente onder andere door nieuwbouwwoningen gasloos te gaan bouwen de komende periode. Ook hoort D66 van steeds meer inwoners dat zij wel willen kijken naar het gasloos maken van hun bestaande woning. Door diverse maatregelen zal dit de komende jaren in een stroomversnelling terecht komen. Onder andere door het voorstel van de Klimaattafel onder leiding van dhr. Samsom, kan dit ertoe leiden dat huizen versneld van het gas af willen. Immers, de gaskosten kunnen – als dit voorstel wordt overgenomen – tot wel 75% hoger uit gaan vallen de komende jaren, terwijl elektriciteit vele malen goedkoper wordt.

Afsluitboete

Alleen verschillen de bedragen van het afsluiten van het gasnet nogal per aanbieder. Liander, gasleverancier voor de gemeente Harderwijk, rekent een hoge prijs voor inwoners die zelfstandig besluiten om van het gas af te gaan. Dat vindt D66 botsen met de doelstelling om Nederland minder afhankelijk te maken van het gasnet. Liander geeft aan dat zij ervoor kiezen om volledig alle aansluitingen en leidingen te verwijderen, omdat zij dit veiliger achten. Andere aanbieders bieden ook de mogelijkheid om voor de goedkopere optie van verzegeling te gaan, wat even veilig lijkt.

Tijdelijke oplossing

Na een uitzending van Kassa in februari 2018 biedt Liander de optie aan om voor de goedkopere variant van verzegeling te gaan. Echter, dit geldt slechts voor het eerste jaar. Daarna moet de gasmeter opnieuw geactiveerd worden of worden verwijderd. Het probleem is op deze wijze niet opgelost, maar slechts met een jaar uitgesteld. Dit is voor de fractie van D66 onvoldoende een oplossing met het oog op een schone, duurzame en gasloze toekomst.

Schriftelijke vragen

  1. Is bij het college bekend dat andere netbeheerders, zoals Enexis – in tegenstelling tot Liander – wel de gasaansluiting op verzoek van de inwoners voor onbepaalde tijd wil verzegelen en daar een veel lagere bijdrage (Enexis: €121,45) voor vraagt? Wat vindt het college van deze ongelijkheid?
  2. Is het college het met D66 eens dat deze hoge kosten onwenselijk zijn met de wens van de gemeente Harderwijk in het achterhoofd om veel woningen van het gas af te laten sluiten? Zo niet, waarom niet?
  3. Is het college voornemens om als aandeelhouder van Alliander met overige aandeelhouders in gesprek te gaan om aan te dringen op goedkopere alternatieven (zoals verzegeling) voor mensen die van het gas af willen? Zo ja, welke stappen verwacht het college hierin te gaan zetten? Zo nee, waarom niet?